הכשרת ייפוי כוח מתמשך לעורך דין – למה כדאי לעשות את זה?

ייפוי כוח מתמשך

ישנן אינספור התמחויות והכשרות ספציפיות בתחום עריכת הדין. חלקן עוסקות בנושאים נפוצים יחסית וחלקן בנישות מיוחדות. ייפוי כוח הוא נושא אשר נמצא בשימוש רחב, למגוון מטרות גדול ואחת ההכשרות אשר עורכי דין יכולים לעבור בנושא זה, היא הכשרת ייפוי כוח מתמשך. מה זה אומר בפועל? ומדוע זה כדאי?

מה הוא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח שנועד להיות תקף לאורך זמן, החל מנקודת זמן מסוימת. לרוב, הוא ייכנס לתוקף  במצב שבו מיפה הכוח אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו. מדובר בסוג בולט במיוחד של ייפוי כוח, אשר חשוב שעורכי דין וגם הציבור הרחב יכירו (להרחבה, תוכלו לקרוא מידע נוסף באתר הזה). עריכת ייפוי כוח מתמשך, מותרת רק לעורך דין שעבר הכשרה והסמכה של האפוטרופוס הכללי לנושא זה. מעבר לכך, ניתן להעשיר את הידע בנושא זה, באמצעים כמו סדנת השתלמות של החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד ופרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי. סדנה זו אגב, מתמקדת באופן מיוחד בשלב כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף ובהפעלתו בפועל.

ייפוי כוח גמיש

סביב התיאור הבסיסי שהצגנו לייפוי כוח מסוג זה, ניתן כמובן להרחיבו בדרכים שונות ולהתאים אותו לרצון מיפה הכוח. מדובר למעשה בייפוי כוח גמיש מאוד. בין השאר, מיפה הכוח יכול להגדיר עבור אילו עניינים ניתנת הסמכות והם יכולים להיות ענייני רכוש או עניינים אישיים אחרים (גם רפואיים). הוא יכול להגדיר זמני פקיעת תוקף לייפוי הכוח. כמו כן, ניתן להגדיר אדם שמיופה הכוח ידווח לו על פעולותיו. למרות הגמישות והחופש שניתן למייפה הכוח ולמרות הסמכות הרחבה של ייפוי כוח מסוג זה, ישנם גם סייגים שמגדיר החוק. למשל – מיופה הכוח לא מוסמך להצביע בבחירות בשם מיפה הכוח, גם אם ייפוי הכוח ייתן לו אישור לכך (תיאורטית. מאחר שהדבר אסור).

תפקיד העו"ד

את ייפוי הכוח עושים אצל עורך דין שמוסמך לנושא זה ושגם אין לו עניין אישי בייפוי הכוח המבוקש. יש לשמוע ממייפה הכוח כי הוא עושה זאת מרצונו החופשי ולהתרשם, שלא מנצלים אותו בכך או מפעילים עליו לחצים כלשהם.

חלק מרכזי נוסף בתפקיד העו"ד, הוא להסביר למייפה הכוח השלכות שונות של מתן ייפוי כוח מתמשך. יש לוודא שמייפה הכוח מבין את החלופות הקיימות לייפוי כוח זה, את האפשרויות השונות לתוכן ייפוי הכוח עצמו וכן את ההשלכות המשפטיות של ייפוי כוח כזה בכלל ושל האפשרויות השונות שנבחרו. ייפוי כוח מתמשך מתבטא לבסוף במילוי מסמך סטנדרטי וחתימתו על ידי מיפה הכוח, מיופה הכוח ועורך הדין. האפוטרופוס הכללי יעודכן לבסוף על ידי עורך הדין ויקבל עותק מהמסמך. שלב פורמאלי נוסף, הוא קבלת אישור מהאפוטרופוס הכללי או דחייה של המינוי.

היחס לאפוטרופסות

ייפוי כוח מסוג זה, שונה מהותית מאפוטרופסות מהיבטים רבים. ראשית, הוא נעשה מראש, ביוזמת מיפה הכוח ועבור עצמו, בעזר עורך דים שמתמחה בכך. זאת, בשונה מהליך אפוטרופסות, אשר לרוב נדרש כאשר האדם כבר אינו מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי ואז בית המשפט קובע אפוטרופוס. מאחר שייפוי כוח מתמשך נעשה ביוזמת האדם עצמו, הוא מספק לו שליטה חשובה על עתידו. כמו כן, הדבר עשוי לצמצם סכסוכים משפחתיים במצב של חוסר כשירות.

לסיכום

הכשרת ייפוי כוח מתמשך מומלצת לעורכי דין שמתמחים בנושאים רלוונטיים – משפחה, ירושה וצוואות. היא תסמיך אותם למתן שירות נפוץ מאוד וגם תרחיב את הבנתם בתחום חשוב זה.

נגישות
גלילה לראש העמוד